تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 17:36 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : جمعه سوم بهمن 1393 | 22:9 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : جمعه سوم بهمن 1393 | 21:59 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : جمعه سوم بهمن 1393 | 0:21 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : جمعه بیست و ششم دی 1393 | 14:10 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393 | 18:39 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393 | 18:28 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : دوشنبه پانزدهم دی 1393 | 20:9 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : پنجشنبه یازدهم دی 1393 | 14:22 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : پنجشنبه یازدهم دی 1393 | 12:56 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : یکشنبه سی ام آذر 1393 | 16:36 | نویسنده : مدیر وبلاگ |تاريخ : شنبه بیست و نهم آذر 1393 | 23:52 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : جمعه بیست و هشتم آذر 1393 | 22:6 | نویسنده : مدیر وبلاگ |

دانش آموزان کلاس اول، با اجرای برنامه ای، با مراحل تهیه نان از قبیل: کاشت گندم، برداشت آن، تبدیل گندم به آرد، درست کردن خمیر از آرد و پخت نان  آشنا شدند:

 

 ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و دوم آذر 1393 | 19:11 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : جمعه بیست و یکم آذر 1393 | 10:6 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : پنجشنبه بیستم آذر 1393 | 21:14 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 | 23:12 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : سه شنبه هجدهم آذر 1393 | 23:21 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : سه شنبه هجدهم آذر 1393 | 22:56 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : سه شنبه هجدهم آذر 1393 | 22:37 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : سه شنبه هجدهم آذر 1393 | 22:21 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : سه شنبه هجدهم آذر 1393 | 21:29 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
 تاريخ : دوشنبه دهم آذر 1393 | 9:41 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
http://www.uploadax.com/images/90956727340762687581.jpg 

http://www.uploadax.com/images/83149331717968359794.jpgتاريخ : دوشنبه دهم آذر 1393 | 9:29 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : سه شنبه چهارم آذر 1393 | 13:23 | نویسنده : مدیر وبلاگ |تاريخ : سه شنبه چهارم آذر 1393 | 13:15 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
 تاريخ : یکشنبه دوم آذر 1393 | 11:14 | نویسنده : مدیر وبلاگ |

روشهای املا نویسی

املا به معنی پرکردن ،از یادچیزي را نوشتن ،تقریر مطلبی تا دیگري آن را بنویسدبه معنی  

رسم الخط و درست نویسی هم آمده استادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | 11:10 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | 9:44 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
http://www.uploadax.com/images/00592038081991983415.jpg  

http://www.uploadax.com/images/86453557699443642030.jpgتاريخ : سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 | 15:26 | نویسنده : مدیر وبلاگ |