تاريخ : جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ | 13:54 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ | 13:47 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ | 13:42 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ | 13:25 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ | 13:10 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۳ | 22:45 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۳ | 22:16 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۳ | 22:10 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۳ | 17:25 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۳ | 17:18 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۳ | 17:11 | نویسنده : مدیر وبلاگ |تاريخ : دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ | 22:2 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ | 21:56 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن ۱۳۹۳ | 17:36 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : جمعه سوم بهمن ۱۳۹۳ | 22:9 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : جمعه سوم بهمن ۱۳۹۳ | 21:59 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : جمعه سوم بهمن ۱۳۹۳ | 0:21 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : جمعه بیست و ششم دی ۱۳۹۳ | 14:10 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۳ | 18:39 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۳ | 18:28 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : دوشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۳ | 20:9 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : پنجشنبه یازدهم دی ۱۳۹۳ | 14:22 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : پنجشنبه یازدهم دی ۱۳۹۳ | 12:56 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : یکشنبه سی ام آذر ۱۳۹۳ | 16:36 | نویسنده : مدیر وبلاگ |تاريخ : شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۳ | 23:52 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : جمعه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۳ | 22:6 | نویسنده : مدیر وبلاگ |

دانش آموزان کلاس اول، با اجرای برنامه ای، با مراحل تهیه نان از قبیل: کاشت گندم، برداشت آن، تبدیل گندم به آرد، درست کردن خمیر از آرد و پخت نان  آشنا شدند:

 

 ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ | 19:11 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : جمعه بیست و یکم آذر ۱۳۹۳ | 10:6 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : پنجشنبه بیستم آذر ۱۳۹۳ | 21:14 | نویسنده : مدیر وبلاگ |
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۳ | 23:12 | نویسنده : مدیر وبلاگ |